Liên hệ

Hồ Cá Cảnh Dương

  • 212 Lãnh Binh Thăng
    Phường 13
    Quận 11
    TP. Hồ Chí Minh
  • Tel: 0908 25 68 17
  • Fax: 0939 222 442
  • Email: hocacanh.vn@gmail.com